Smart security for everyone

Klíčové vlastnosti

Integrace a rozšiřitelnost

IVISEC je modulární systém, který lze snadno rozšířit integrací s jinými technologiemi nebo klientskými uživatelskými rozhraními. Díky našim rozsáhlým možnostem integrace dalších technologií je možné systém nasadit s využitím již nainstalovaných technologií, a tím ochránit investice klienta.

Inteligentní vyhodnocování informací

Informace, které do systému vstupují z integrovaných technologií, jsou zpracovávány podle předem nastavených pravidel a podmínek. Proto je možné přesně specifikovat, které informace spouštějí kterou činnost, a automatizovat procesy pomocí různých typů technologií.

Zpracování událostí

Pomocí předdefinovaných pravidel je možné vytvořit událost, kterou musí obsluha vyřešit. K tomu slouží definovatelný pracovní postup se zadanými přechody mezi stavy události. Systém lze využít i jako řídicí centrum pro řešení různých situací podle požadavků uživatele.

Analýza videa a GIS

Video analýza

Nástroje pro analýzu videa jsou základním prvkem pro zvýšení bezpečnosti při používání kamer. V dnešní době se již nemůžeme spoléhat na to, že provoz kamerového systému sám o sobě vyřeší všechny situace. Je třeba myslet proaktivně a předcházet vzniku incidentů. Za tímto účelem jsme navrhli pokročilé algoritmy, které z obrazového záznamu rozpoznají nestandardní situace a upozorní na ně obsluhu. To usnadňuje práci obsluhy a šetří čas i peníze.

Metadata

Výstupem analýzy videa jsou informace, které systém průběžně zpracovává a ukládá. Slouží k rychlému vyhledání konkrétních událostí zaznamenaných kamerami.

Aktivní přehledová mapa

Protože systém integruje mnoho technologických prvků, je nutné sledovat jejich stav a polohu. K tomu slouží mapy a diagramy, z nichž je možné zakreslit jednotlivé prvky a vytvořit si tak přehledný obraz o aktuální situaci. Systém podporuje vytváření více map a vazeb mezi nimi. To umožňuje snadné zpracovávání i v rozsáhlých instalacích, v mnoha místnostech, rozmístěných v různých budovách a patrech. Prvky lze také kontrolovat přímo na mapě. Mapy lze vytvářet pomocí rastrových obrázků, vektorových obrázků, online dlaždicových služeb, nebo je podle požadavků klienta možné použít mapy, uložené na serveru ESRI ArcGIS.

Zpracování událostí

 • Technologie

  Systém IVISEC byl navržen s důrazem na možnost integrace jakékoli technologie nebo systému bez omezení. Každá technologie je zdrojem informací, které systém zpracovává.

   
 •  

  Informace

  Informace přijaté z integrovaných technologií jsou kategorizovány a uloženy jako oznámení a poté jsou předány do našeho systému k dalšímu zpracování.

 • Zpracování

  Každé oznámení se zpracovává a vyhodnocuje podle konfigurovatelných podmínek a pravidel, které jednoznačně definují reakce systému od prostého uložení až po vytvoření nových událostí. Všechny nastalé události jsou předávány klientským stanicím ke zpracování.

   
 •  

  Reakce

  Systém může reagovat na příchozí oznámení automatickou reakcí, například provedením přednastavených akcí, nebo může na základě přijatých oznámení nabídnout výběr akcí, z nichž si uživatel může vybrat a provést je ručně.

 • Řešení

  Když uživatel řeší nějakou událost, systém ho může vést krok za krokem pomocí přednastaveného pracovního postupu. Pracovní postup definuje možné stavy pro každý typ události a postup, kterým lze takové události řešit.

   
 •  

  Vyhodnocení

  Historii přijatých oznámení a uživatelských akcí v rámci události lze dále analyzovat a vyhodnocovat díky pokročilým nástrojům pro vytváření zpráv.

Kde mohu získat IVISEC?
Máte zájem vyzkoušet náš produkt? Potřebujete pomoci s vytvořením dokonalého řešení, které vyhovuje vašim potřebám?
Dejte nám vědět a náš tým plný profesionálů vám pomůže se vším, co potřebujete.

Reakce na informace

Vyhodnocení

Veškeré informace přicházející do našeho systému jsou vyhodnocovány na základě stanovených pravidel a podmínek. Je například možné nastavit, aby se informace o teplotě zpracovávaly pouze tehdy, když teplota překročí určitou úroveň.

Automatizace

Systém umožňuje plnou automatizaci. Pokud například teplota překročí určitou úroveň, systém může automaticky odeslat e-mail nebo sepnout relé, které zapne klimatizační jednotku.

Flexibilita

Systém umožňuje přizpůsobit téměř jakoukoli reakci na informace, které systém obdržel, ve formě diagramů, funkcí, podmínek a pravidel.

Vývoj inovativního softwarového produktu iVISEC byl spolufinancován grantem Ministerstva průmyslu a obchodu České Republiky v programu Země pro budoucnost, smlouva č. FX03030059.

Z.L.D. s.r.o. je příjemce dotací na projekt „Vytváření metadat získaných video analýzou na specializovaných čipech, za použití umělé inteligence“, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je uvést na trh hotový SW výrobek iVISEC rozšířený o schopnost využít v reálném čase metadata získaná analýzou videa za použití umělé inteligence na specializovaných čipech pro zajištění komplexních automatizovaných reakcí při mimořádných událostech i v běžném provozu.